ArtikelKanker 100% genezen in 1931

Royal R. Rife, briljant, een genie, de man die kanker voor 100% wist te genezen en daarom heeft u nog nooit van hem gehoord


Raymond Royal Rife - 1888 - 1971

Kennis is macht, maar soms kom je ergens achter dat je werkelijk heel boos maakt, zo boos, je gaat bijna denken "wist ik dit maar niet". Ik ga u voorstellen aan het werk van een genie, een man waar u vrijwel zeker nog nooit van gehoord heeft. Net als de genie Nicola Tesla, komt ook nog aan bod op EQgen, is Royal R. Rife uit de geschiedenisboeken verwijdert. Waarom is dit met beide heren gebeurd? Het antwoord op die vraag is ronduit schokkend en zal u pijn doen.

Het menselijke lichaam en alles om ons heen bestaat uit energie.

Soms is het merkwaardig om te spreken over zaken die in de moderne wetenschap oud nieuws zijn, terwijl mensen om mij heen nog roepen "wat je nu zegt is onzin". Als u naar uw lichaam kijkt ziet u vlees en bloed, net als dat u steen ziet als u naar een muur kijkt. Onder de microscoop komen we al gauw tot de ontdekking dat alles bestaat uit moleculen, neutronen en protonen. Deze bouwstenen zijn de basis van alles om ons heen, iedereen en alles is gemaakt van en bestaat uit energie.

Albert Einstein:E=MC2; "Energie verdwijnt niet, maar kan zich wel in een andere vorm begeven."

Dus zelfs als u dood gaat, zal uw energie nooit in niets opgaan, maar in een andere vorm verder gaan. Wellicht nog eens een leuk artikel in de toekomst, want ik kan u verzekeren, de dood bestaat niet.

Alles functioneert op zijn eigen unieke Frequentie.

Alles om ons heen inclusief dus ons eigen lichaam, functioneert op een bepaalde frequentie. Net zoals de radio werkt, doordat radio1 op een andere frequentie zit dan radio2, kunnen beide zenders dezelfde ruimte vullen zonder last van elkaar te hebben. Zodra we op radio1 afstemmen, horen we niet radio2, maar die is gewoon nog aanwezig. Stellen we de radio-ontvanger echter niet nauwkeurig in, niet precies op de frequentie van radio1, dan kan het zijn dat radio2 als storing hoorbaar is. Deze storing is echter alleen aan de kant van de niet nauwkeurig afgestelde ontvanger. We kunnen frequenties natuurlijk ook zelf storen, door bijvoorbeeld op dezelfde frequentie als radio1, iets totaal anders uit te zenden. Er zal nu storing ontstaan die niet op te lossen is aan de kant van de ontvanger, radio1 is niet meer goed of helemaal niet meer hoorbaar. Wanneer we ons storingssignaal sterker en sterker maken, zal het moment komen dat radio1 volledig verdwenen is en alleen nog maar ons signaal hoorbaar.

Cellen vernietigen met hun eigen frequentie.

Met deze kennis ging Royal R. Rife aan de slag. Zijn gedachten was om uit te vinden op welke unieke frequentie een virus of bacterie functioneert. Aangezien alles dus op zijn eigen unieke frequentie werkt, zou het vernietigen van een virus of bacterie net zo moeten werken als het storen of platleggen van radio1, zolang het signaal maar sterk genoeg is. Het zou ook totaal veilig zijn voor het menselijke lichaam, aangezien al onze organen, cellen en noem maar op, niet op de frequentie zitten van een andere energievorm in dit universum, zij het een virus, bacterie of die stenen muur.

Hebt u wel eens gezien hoe een stuk glas uit elkaar knalt door geluid (filmpje) ? Het glas begeeft het om de volgende reden. Dit glas heeft een bepaalde unieke frequentie. Door op deze frequentie een geluidssignaal uit te zenden, kunnen we de moleculen harder laten vibreren, dit naar mate we meer energie achter te frequentie zetten. Op een bepaald moment is de energie waar de moleculen op trillen zo groot, dat de beweging van de onderlingen moleculen te groot wordt om de structuur van het glas, de vorm, nog intact te houden. Hierdoor zien we het glas vervolgens onder druk van zijn eigen frequentie uit elkaar spatten.

Nu, dit is de methoden die Royal R. Rife tot in de perfectie heeft uitgewerkt als het gaat om virussen, bacteriŽn, kankercellen en alle andere ziekteveroorzakers. Het was allemaal niet zo makkelijk als dat het klinkt, aangezien een virus of bacterie of kankercel niet zomaar te vernietigen is met zijn eigen frequentie.

Sturen we namelijk gewoon dezelfde frequentie af op de cel die we vernietigen willen, dan gaat veel energie verloren door weglekken. Vergelijk het met onder stroom staan, veel van de energie reist alleen maar door je lichaam om vervolgens in de grond weg te lekken.

Het geniale in de vinding van Royal R. Rife was de methode die hij ontwikkeld had om de frequentie die de cel in kwestie moest vernietigen, om die als het ware "te vergrendelen" met de bewuste cel. Momenteel zijn er mensen die hun hele leven wijden aan het opnieuw ontwikkelen van deze verloren (onderdrukte, gestolen, verborgen) geraakte kennis en zij gebruiken plasma als drager van de energie. En niet zonder succes, u kunt een kort fragment downloaden waar met succes een levend organisme letterlijk explodeert.

Exploderend organisme http://www.rifetechnologies.com/kaboom.avi

De test die een enorm succes bleek en het einde van deze vinding inluidde.

De onderzoeksresultaten begonnen eind jaren twintig op te vallen in de medische wereld en men stelde Royal R. Rife voor een uitdaging. Hem werden 16 patiŽnten toegewezen die allen opgegeven waren door de moderne wetenschap, allen hadden een terminale vorm van kanker. Na drie maanden wist Royal R. Rife 12 van de 16 patiŽnten volledig kankervrij te krijgen, volledig genezen. Met de laatste 4 had hij meer moeite, maar ook die krijg hij in de volgende drie maanden volledig kankervrij en volledig genezen. Door bij iedere individuele patiŽnts exact de frequentie uit te dokteren van hun kankerbacterie, de T-baccilli, bleek al gauw dat een 100%-succes ratio gehaald werd.

Het was tijd voor een groot feest.

Hier links ziet u een bijeenkomst gehouden in november 1931.

Tijdens dit banket wordt door vooraanstaande doktoren en wetenschappers feest gevierd. Het is namelijk een bijzondere dag in de geschiedenis van de geneeskunde, er is een apparaat uitgevonden dat iedere vorm van kanker 100% geneest.

Je zou toch verwachten dat we deze man allemaal kennen en dat hij geprezen wordt in alle medische publicaties en geschiedenisboeken. Royal R. Rife is namelijk de man wiens uitvinding in 1931 kanker VOLLEDIG wist te GENEZEN. Maar zijn vinding is verdwenen en Royal R. Rife stierf anoniem en gedesillusioneerd. Ondanks dat hij kon bewijzen, keer op keer, dat hij kanker kon genezen, werd hem overal de deur gewezen. Gewist uit de geschiedenisboeken, uitgewist als geniaal wetenschapper.

Er kon niet verdient worden aan deze uitvinding.

Zijn kennis is in handen van mensen die dit niet met de wereld willen delen. Er zijn zelfs apparaten ontwikkeld op basis van deze technologie die menselijke cellen volledig kunnen vernieuwen. Zo is er een apparaat, ik zal hier een artikel aan gaan wijden, waar je een mens in kunt schuiven en 3 minuten later komt die persoon er weer uit met volledig vernieuwde cellen. Ja mensen, het eeuwige leven bestaat al, de techniek is bijna 100 jaar oud. Dagelijks sterver er miljoenen mensen aan kanker terwijl deze 100% genezen kunnen worden. Mensen doorgaan gruwelijke chemocuren, worden volgespoten met zwaar gif om alle cellen te verbranden in de hoop dat je nog op tijd nieuwe cellen aanmaakt voor je sterft, allemaal voor niets? Of toch niet? De farmaceutische industrie verdient namelijk triljoenen aan de handel in allerlei "niet" geneesmiddelen tegen kanker.

Ik zeg het u recht voor zijn raap, het kankerfonds mag dan gedragen worden door enorme aantallen ter goeder trouw menslievende mensen, maar de personen die deze organisatie hebben opgezet zijn CRIMINELEN. Biljoenen gaan er om in de zoektocht naar een NIET genezend geneesmiddel. Het is werkelijk te triest voor woorden dat de zucht naar macht en geld een dergelijk walgelijk bedrog bestaansrecht geeft. Denkt u er maar eens goed over na wanneer een geliefde van u sterft aan kanker en waarom hij sterft.

U bent niet boos? Dan komt dat omdat u deze informatie niet geloven kunt of niet geloven wilt.

Meer informatie in Engels http://www.rife.org/

Argusoog.punt.nl